ضایعات پیگمانته پوستی (لکه های پوستی) در نواحی مختلف بدن اکثر افراد وجود دارد. لکه های پوستی انواع مختلفی دارند، از جمله ضایعاتی که از بدو تولد روی سطح بدن وجود دارند، لکه هایی که بر اثر بالا رفتن سن به مرور روی سطح پوست نمایان می شوند، لکه های ناشی از آفتاب سوختگی و … . امروزه افراد جامعه برای حفظ زیبایی خود به دنبال درمان این ضایعات هستند، قابل ذکر است بخش عمده ای از انواع ضایعات پیگمانته پوستی توسط لیزر قابل درمان است.

ضایعات پیگمانته پوستی (لکه های پوستی) در نواحی مختلف بدن اکثر افراد وجود دارد. لکه های پوستی انواع مختلفی دارند، از جمله ضایعاتی که از بدو تولد روی سطح بدن وجود دارند، لکه هایی که بر اثر بالا رفتن سن به مرور روی سطح پوست نمایان می شوند، لکه های ناشی از آفتاب سوختگی و … . امروزه افراد جامعه برای حفظ زیبایی خود به دنبال درمان این ضایعات هستند، قابل ذکر است بخش عمده ای از انواع ضایعات پیگمانته پوستی توسط لیزر قابل درمان است.

دستگاه لیزر آپوجی پلاس

 

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر آپوجی پلاس

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه آپوجی پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر مدلایت

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه لیزر مدلایت و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر مدلایت

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه لیزر مدلایت و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع ضایعات پیگمانته پوست با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید