افراد جامعه در سنین مختلف به دنبال رفع ضایعات عروقی ظاهر شده در سطح پوست اندام های خود، به دلایل زیبایی و درمانی هستند.
پیشرفت تکنولوژی در استفاده از انواع لیزرها و منابع نوری به متخصصین این امکان را می دهد که انواع ضایعات عروقی با ضخامت و رنگ های مختلف را در لایه های عمقی تر پوست از بین ببرند.

افراد جامعه در سنین مختلف به دنبال رفع ضایعات عروقی ظاهر شده در سطح پوست اندام های خود، به دلایل زیبایی و درمانی هستند.
پیشرفت تکنولوژی در استفاده از انواع لیزرها و منابع نوری به متخصصین این امکان را می دهد که انواع ضایعات عروقی با ضخامت و رنگ های مختلف را در لایه های عمقی تر پوست از بین ببرند.

دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع ضایعات عروقی با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع ضایعات عروقی با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع ضایعات عروقی با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید