امروزه رفع موهای زائد با دستگاه های لیزر به عنوان روشی رایج، کارآمد و جایگزینی مناسب برای تیغ، اپیلاسیون و …. به شمار می آید.

همانگونه که امروزه رفع موهای زائد میان خانم های 12 سال به بالا رایج است، میان مردان نیز به منظور رفع موهای سینه و پشت بدنشان بسیار پر طرفدار است.

بدین منظور انواع دستگاه های لیزر در کلینیک های پوست و زیبایی موجود است که کاربر برای دست یافتن به درمانی کارآمد و ایمن باید با ویژگی های مهم  دستگاه های لیزر و استاندارهای مطرح در آن، اطلاعات و توجه کافی را داشته باشد.

امروزه رفع موهای زائد با دستگاه های لیزر به عنوان روشی رایج، کارآمد و جایگزینی مناسب برای تیغ، اپیلاسیون و …. به شمار می آید.

همانگونه که امروزه رفع موهای زائد میان خانم های 12 سال به بالا رایج است، میان مردان نیز به منظور رفع موهای سینه و پشت بدنشان بسیار پر طرفدار است.

بدین منظور انواع دستگاه های لیزر در کلینیک های پوست و زیبایی موجود است که کاربر برای دست یافتن به درمانی کارآمد و ایمن باید با ویژگی های مهم  دستگاه های لیزر و استاندارهای مطرح در آن، اطلاعات و توجه کافی را داشته باشد.

دستگاه لیزر آپوجی پلاس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه آپوجی پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر آپوجی پلاس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه آپوجی پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر الیت پلاس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه الیت پلاس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه آیکون

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از OPL

 • معرفی دستگاه آیکون و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر وکتوس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه وکتوس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید
دستگاه لیزر وکتوس

 


 • رفع موهای زائد با استفاده از لیزر

 • معرفی دستگاه وکتوس و مزایای استفاده از آن

 • تصاویر قبل و بعد از درمان

بیشتر بدانید